Phaidra


 

Elektrohemijska depozicija i koroziona karakterizacija prevlaka na bazi Zn-Ni legura (ba)

Opis (sr): Hemija procesa visokih energija. Kemija procesa visokih energija. Elektrohemija. Elektrokemija. Korozija materijala. Erozija. Antikoroziona zaštita

Autor: Adem Dautbašić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:406

o:406

Elektrohemijska depozicija i koroziona karakterizacija prevlaka na bazi Zn-Ni legura (bosanski)

Electrochemical deposition and characterization of corrosion coatings based Zn-Ni alloy (engleski)

bosanski

Hemija procesa visokih energija. Kemija procesa visokih energija. Elektrohemija. Elektrokemija. Korozija materijala. Erozija. Antikoroziona zaštita (srpski)

elektrohemijska depozicija, prevlake legure Zn - Ni , hloridni rastvori, iskorištenje struje, koroziona karakterizacija. (bosanski)

electrochemical deposi tion , Zn - Ni alloy coatings, chloride solution, electric current usage, corrosion characterization. (engleski)

Identifikatori

1024792830