Phaidra


 

Natriuretski peptid u procjeni težine mitralne regurgitacije (ba)

Opis (ba): Bolesti srca i krvotoka. Patologija krvotoka. Hematologija. Kardiologija. Kardiovaskularne bolesti.

Autor: Said Gazibegović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Kardiologija

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:458

o:458

Natriuretski peptid u procjeni težine mitralne regurgitacije (bosanski)

Natriuretic peptide in the assessment of mitral regurgitation (engleski)

bosanski

Bolesti srca i krvotoka. Patologija krvotoka. Hematologija. Kardiologija. Kardiovaskularne bolesti. (bosanski)

Mitralna regurgitacija, moždani natriuretski peptid, ehokardiografija (bosanski)

Mitral regurgitation, brain natriuretic peptide, echocardiography (engleski)

Identifikatori

1024766462