Phaidra


 

Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanboličkim uslovima (ba)

Opis (ba): Farmacija. Farmakologija

Autor: Aziz Haxhiu

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Farmacija

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:460

o:460

Neželjene interakcije lijekova u pacijenata liječenih u bolničkim i vanboličkim uslovima (bosanski)

Undesirable drug interactions in patients treated in hospitals (engleski)

bosanski

Farmacija. Farmakologija (bosanski)

Interakcije lijekova, hospitalizacija pacijenata, intoksikacije lijekovima, trajna oštećenja. (bosanski)

Drug interactions, hospitalization of patients, drugs intoxication, permanent damage (engleski)

Identifikatori

1024915198