Phaidra


 

Značaj citokina kao prediktora psorijaze (ba)

Opis (ba): Patogeneza psorijaze. Genetika psorijaze. Faktori rizika. Klinička slika. Dijagnoza psorijaze. Terapija psorijaze. Kvalitet života.

Autor: Nermina Ovčina-Kurtović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Dermatovenerologija

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:461

o:461

Značaj citokina kao prediktora psorijaze (bosanski)

The importance of cytokine as psoriasis prediction (engleski)

bosanski

Patogeneza psorijaze. Genetika psorijaze. Faktori rizika. Klinička slika. Dijagnoza psorijaze. Terapija psorijaze. Kvalitet života. (bosanski)

Psorijaza, citokini, TNF-α, IFN-γ, IL-6 i IL-10 (bosanski)

Psoriasis, cytokines, TNF-α, IFN-γ, IL-6 and IL-10 (engleski)

Identifikatori

1024782846