Phaidra


 

Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde (ba)

Opis (ba): Fonetika. Funkcionalni i metabolički poremećaji.

Autor: Selma Altumbabić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:463

o:463

Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde (bosanski)

Voice characteristics in patients with thyorid diseases (engleski)

bosanski

Fonetika. Funkcionalni i metabolički poremećaji. (bosanski)

hipertireoza, hipotireoza, tiroidektomija, procjena glasa, logopedski tretman (bosanski)

hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidectomy, voice assessment, vocal therapy (engleski)

Identifikatori

1024905726