Phaidra


 

Uticaj huminskih kiselina u lignitu na mobilnost i biodostupnost elemenata tla (ba)

Opis (ba): Hemija. Kemija. Kristalografija. Mineralogija.

Autor: Benjamin Ćatović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Ostala pitanja

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:464

o:464

Uticaj huminskih kiselina u lignitu na mobilnost i biodostupnost elemenata tla (bosanski)

Influence of humanic acid from lignite on mobility and bioavailability of soil elements (engleski)

bosanski

Hemija. Kemija. Kristalografija. Mineralogija. (bosanski)

547.992:622.332:631.4(043.3) (srpski)

Identifikatori

1024504574