Phaidra


 

Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima (ba)

Opis (ba): Organizacijski menadžment (OM). Rukovođenje organizacijom.

Autor: Emir Ahmetović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:467

o:467

Uticaj organizacijske kulture na uspješnost procesa provođenja strateških i organizacijskih promjena u bosanskohercegovačkim preduzećima (bosanski)

The impact of organizational culture on the success of the process of implementing strategic and organizational changes in bosnian and herzegovinian enterprises (engleski)

bosanski

Organizacijski menadžment (OM). Rukovođenje organizacijom. (bosanski)

organizacijska kultura, strategija, organizacijske promjene, strateške promjene. (bosanski)

organizational culture, strategy, organizational change, strategic change (engleski)

Identifikatori

1024947966