Phaidra


 

Uticaj odnosa s javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije (ba)

Opis (ba): Sredstva javnog informisanja. Obavještavanje najšire javnosti

Autor: Danijela Lukić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Menadžment → Odnosi sa javnošću. Reklama

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:471

o:471

Uticaj odnosa s javnostima na lojalnost interesnih strana organizacije (bosanski)

The impact of public relations on loyalty of organisations' stakeholders (engleski)

bosanski

Sredstva javnog informisanja. Obavještavanje najšire javnosti (bosanski)

Identifikatori

1024959486