Phaidra


 

Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini (ba)

Opis (ba): Društvene komunikacije. Sociologija komunikacije. Javno mjenje. Javno mnijenje. Politički marketing, javni odnosi (public relations).

Autor: Semina Ajvaz

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Menadžment → Odnosi sa javnošću. Reklama

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:474

o:474

Strategije političke komunikacije kandidata u predsjedničkim kampanjama na izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini (bosanski)

bosanski

Društvene komunikacije. Sociologija komunikacije. Javno mjenje. Javno mnijenje. Politički marketing, javni odnosi (public relations). (bosanski)

Identifikatori

1024908798