Phaidra


 

Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini (ba)

Opis (ba): Društvene komunikacije. Sociologija komunikacije. Politika

Autor: Samira Demirović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Menadžment → Odnosi sa javnošću. Reklama

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:475

o:475

Komunikološki aspekti stila političkog liderstva u Bosni i Hercegovini (bosanski)

Communicational Aspects of the Style of Political Leadership in Bosnia and Herzegovina (engleski)

bosanski

Društvene komunikacije. Sociologija komunikacije. Politika (bosanski)

Identifikatori

1024934910