Phaidra


 

Upravljanje hidroakumulacijama za višenamjensko korištenje, na primjeru jezera Modrac (ba)

Opis (ba): Hidrosfera. Voda uopšte. Voda općenito. Hidrologija. Klimatizacija.

Autor: Omer Kovčić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Građevinarstvo

Pregled
http://phaidra.untz.ba/o:478

o:478

Upravljanje hidroakumulacijama za višenamjensko korištenje, na primjeru jezera Modrac (bosanski)

Management of multi-purpose reservoirs with a case study of lake Modrac (engleski)

bosanski

Hidrosfera. Voda uopšte. Voda općenito. Hidrologija. Klimatizacija. (bosanski)

Identifikatori

1024956670